Equip de competició

- A FOCH y FUM produim, montam,
gravam, realitzam i editam tots els videos de motor que vulguis.
Pilots com Nadal Galiana, Gaspar Lladó, Javier Matias,
Miguel Angel Roldan, o Pedro Vila, entre d'altres,
ja han portat les càmeres de
FOCH y FUM Competició